หนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์

หนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 ประจำเดือน กันยายน 2562