เปิดงาน“อลังการหัตถกรรมล้านนา 2018” วันที่ 5-9 พ.ย. 61 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสน์ภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคลังภู…

Read More

ทหารบูรณาการ4ฝ่ายจัดชุดดํารงธรรมเดินเท้าเคลื่อนที่เข้าพบประชาชน (ชมคลิป)

ทหารบูรณาการ4ฝ่ายจัดชุดดํารงธรรมเดินเท้าเคลื่อนที่เข้าพบประชาชน   เมื่อวันที่ 5 พฤศจิ…

Read More

สตม.จัดพิธีอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ดินแดนพุทธภูมิ (ชมคลิป)

สตม.จัดพิธีอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ดินแดนพุทธภูมิ     เมื่อว…

Read More

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ “ตอบสนองนโยบายชาติตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เร่งสร้างเสริมปลูกจิตสำนึกคนไทยทุกภาคส่วนผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม” (ชมคลิป)

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ “ตอบสนองนโยบายชาติตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เร่งสร้างเส…

Read More

เตรียมการใหญ่ ผู้สูงวัยหัวใจแกร่ง นโยบายสุขภาวะผู้สูงวัย ในมหกรรมสานพลัง สร้างสุขภาวะภาคเหนือ (ชมคลิป)

เตรียมการใหญ่ ผู้สูงวัยหัวใจแกร่ง นโยบายสุขภาวะผู้สูงวัย ในมหกรรมสานพลัง สร้างสุขภาวะภาคเห…

Read More