มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าในโครงการเรียนฟรี ถึงปริญญาตรี (เอสซีจี รุ่นที่1) จำนวน 21 ทุน

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าใน…

Read More

สุดมหัศจรรย์ปรากฎการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตรงเศียรพระนอน ใน 1 ปี เกิดขึ้นให้ได้ชมเพียงแค่ 2 ครั้งเท่านั้น (ชมคลิปคลิกๆ )

อ่างทอง 220961 สุดมหัศจรรย์ปรากฎการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตรงเศียรพระนอน ใน 1 ปี เกิดขึ้นให้ได้ชม…

Read More

กาฬสินธุ์จัดใหญ่งานฮักกาฬสินธุ์ OTOP นวัตวิถีของดีบ้านฉัน

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดใหญ่ งาน “ฮักกาฬสินธุ์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของดีบ้านฉัน” เปิด…

Read More

จังหวัดอำนาจเจริญ จัด กิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดอำนาจเจริญ จัด กิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพร…

Read More