ศมพ.อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เลิกเสพติดฝิ่น

ศมพ.อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้…

Read More