คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ นำสื่อลงพื้นที่ จ.ระยอง ติดตามผลสำเร็จ “ธรรมศาสตร์โมเดล” โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ยั่งยืน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ นำสื่อลงพื้นที่ จ.ระยอง ติดตามผลสำเร็จ “ธรรมศาสตร์โมเดล” โคร…

Read More

พิจิตร  เจ้าคณะจังหวัดแจงถูกใส่ร้ายเก็บส่วยข่มขู่รีดไถเงินวัดหลวงพ่อเงินบางคลานวอนฟังความให้รอบด้านก่อนวิพากษ์วิจารณ์ (ชมคลิปคลิกๆ )

พิจิตร  เจ้าคณะจังหวัดแจงถูกใส่ร้ายเก็บส่วยข่มขู่รีดไถเงินวัดหลวงพ่อเงินบางคลานวอนฟังความใ…

Read More

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ ระดับดีเลิศ(KM) กองทัพเรือ

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ ระดับดีเลิศ(KM) กองทั…

Read More

.. รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ – วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จัด ๑๑ ริ้วขบวนอัญเชิญพระพระบรมสารีริกธาตุ 5 ยุคให้พุทธศาสนิกชนกราบสักการะ 23 – 28 ก.ค.2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

.. รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ – วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จัด ๑๑…

Read More

สุรินทร์ ผอ.อผศ.เยี่ยมเยียน ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก ที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง

#สุรินทร์#ผอ.อผศ.เยี่ยมเยียน ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก ที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหว…

Read More