วช. ขยายผลธนาคารปูม้าลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อขยายเครือข่ายในพื้นที่สู่ชุมชน

วช. ขยายผลธนาคารปูม้าลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อขยายเครือข่ายในพื้นที่สู่ชุมชน   การฟื้นฟูท…

Read More

ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์อบรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา

ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์อบรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง…

Read More

จันทบุรี-สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP VILLAGE นวัตวิถี สร้างความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนระดับจังหวัด

จันทบุรี-สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP VILLAGE นวัตวิถี…

Read More

จันทบุรี-สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาจังหวัดจันทบุรี เป็นตัวแทนทำความดีเพื่อพ่อหลวง โดยรับบริจาครถจักรยานเก่า นำมาทำความสะอาด ซ่อมแซม ก่อนส่งมอบให้ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ใช้ปั่นเที่ยวชม ศึกษาความรู้ในสวนในหลวง

จันทบุรี-สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาจังหวัดจันทบุรี เป็นตัวแทนทำความดีเพื่อพ่อหลวง โดยรับบริจา…

Read More

ตราด-อําเภอคลองใหญ่ จัดโครงการปฎิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตราด-อําเภอคลองใหญ่ จัดโครงการปฎิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภายใต้…

Read More