กาฬสินธุ์ เร่งสร้างฝายชะลอน้ำ 10 แห่งป้องกันน้ำท่วม (ชมคลิปคลิกๆ )

สถานีพัฒนาที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ ชูฝายไทยนิยมยั่งยืนชะลอน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมกักน้ำช่วยแล้งปรับสภ…

Read More

เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีมอบบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (ชมคลิปคลิกๆ )

เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีมอบบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บ…

Read More

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามาลายู เน้นเพิ่มศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามาลายู เน้นเพิ่…

Read More

กาฬสินธุ์ สรรพากรกาฬสินธุ์เร่งจัดการระบบเงินบริจาคและภาษีพระ (ชมคลิปคลิกๆ )

สรรพากรพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะสงฆ์ 5 อำเภอ จัดอบรมพระสังฆาธิการระดับเ…

Read More