กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 127 ปี มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. ให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานสากล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 127 ปี มุ่งยกระดับโครงสร้…

Read More

สระบุรี-ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบฝ่ายปกครองและประชาชนร่วมใจสร้างบ้านให้ผู้พิการ (ชมคลิปคลิกๆ)

สระบุรี-ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบฝ่ายปกครองและประชาชนร่วมใจสร้างบ้านให้ผู้พิการ วันที่1กุมภาพ…

Read More

อบจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี 2561 สาขาสุขภาพจิตชุมชน

อบจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี 2561 สาขาสุขภาพจิตชุมชน เม…

Read More

อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรต้นแบบ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ กิจกรรม “สร้างจิตสำนึกประวัติศาสตร์ชาติ เทิดทูนสถาบัน”

อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรต้นแบบ สร้างค…

Read More

จ.อุบลราชธานี หอการค้าเชิญร่วมกิจกรรม หมอชวนปั่น ปันบุญ โรงพยาบาลที่ขาดแคลน (ชมคลิปคลิกๆ)

จ.อุบลราชธานี หอการค้าเชิญร่วมกิจกรรม หมอชวนปั่น ปันบุญ โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ประธานหอการค้า…

Read More