ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลพนมสารคาม และทรงเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม…

Read More

สระบุรี-เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย อบต.เจริญธรรม ช่วยชีวิตควายตกบ่อน้ำรอดชีวิตหวุดหวิด

สระบุรี-เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย อบต.เจริญธรรม ช่วยชีวิตควายตกบ่อน้ำรอดชีวิตหวุด…

Read More

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ตอบแทนชุมชนมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนในชุมพร

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ตอบแทนชุมชนมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนในชุมพร วันที…

Read More