บรรยากาศงานพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 80 ปี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธาราและเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างคึกคัก

บรรยากาศงานพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 80 ปี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธาราและเจ้…

Read More

เพชรบูรณ์ องคมนตรี เปิดสถานบริการสาธารณสุขชุมชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานที่จำเป็น

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดสถานบริการสาธารณสุขชุมชน…

Read More

เพชรบูรณ์ เกษตรกรอำเภอชนแดนร่วมจัดงานหลวงพ่อทบ

เพชรบูรณ์ เกษตรกรอำเภอชนแดนร่วมจัดงานหลวงพ่อทบ วันที่ 7 มกราคม 2561 ที่ ลานวัดพระพุทธบาทชน…

Read More