อำนาจเจริญจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP มหกรรม OTOP ของดีท้องถิ่นอีสาน ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน

อำนาจเจริญจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP มหกรรม OTOP ของดีท้องถิ่นอีสาน ตามโครงการพัฒนาผล…

Read More

พิษณุโลก / ศอ.บต. จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ประจำปี 2561จากผู้ที่ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชมคลิปคลิกๆ )

พิษณุโลก / ศอ.บต. จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ประจำปี 2561จากผู้ที่ได้รับผลกระทบ…

Read More

จัดใหญ่ฮักกาฬสินธุ์เปิดหมู่บ้านโอทอปนวัตวิถีของดีบ้านฉัน

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์…

Read More

พลเอก กัมปนาถ รุดดิษฐ์ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

พลเอก กัมปนาถ รุดดิษฐ์ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราอ…

Read More

นราธิวาส เปิดโครงการเปิดตัวตลาดนัดชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท่องเที่ยว ตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี

นราธิวาส เปิดโครงการเปิดตัวตลาดนัดชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท่องเที่ยว ตลาดน้ำย…

Read More

ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา พบปะเยี่ยมเยียน มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอบางปะกง ให้ยึดแนวทางพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามศาสตร์พระราชา

ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา พบปะเยี่ยมเยียน มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื…

Read More

ลีลา สีสัน งานมหกรรมของดีตำบลหนองแจง ประจำปี 2561

ลีลา สีสัน งานมหกรรมของดีตำบลหนองแจง ประจำปี 2561   ที่บริเวณลานด้านหน้า อบต.หนองแจง …

Read More

ปทุมธานี กฤษเพชรชนะนำเครื่องประดับโอทอปโชว์ห้างทียูโดมหน้า ม.ธรรมศาสตร์คลองหลวง

ปทุมธานี กฤษเพชรชนะนำเครื่องประดับโอทอปโชว์ห้างทียูโดมหน้า ม.ธรรมศาสตร์คลองหลวง   เมื…

Read More

เกษตรเชิงท่องเที่ยว หนึ่งเดียวในขอนแก่น ภูผาม่าน สถานแห่งค้างคาว เกษตรปลอดสารพิษ ถ้ำน้ำทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์ วิถีชีวิตพอเพียง

เกษตรเชิงท่องเที่ยว หนึ่งเดียวในขอนแก่น ภูผาม่าน สถานแห่งค้างคาว เกษตรปลอดสารพิษ ถ้ำน้ำทิพ…

Read More

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2561

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2561   ว…

Read More