จันทบุรี-จิตอาสา และชาวนา ในพื้นที่ตำบลตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความรักสามัคคี ก่อนนำผลผลิตไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนยากจน

จันทบุรี-จิตอาสา และชาวนา ในพื้นที่ตำบลตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวเฉลิมพระ…

Read More

ไม่ตากข้าวบนถนน!ชาวนาพิจิตรใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนำขี้ควายยาลานทำเป็นลานตากข้าว (ชมคลิป)

ไม่ตากข้าวบนถนน!ชาวนาพิจิตรใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนำขี้ควายยาลานทำเป็นลานตากข้าว   นางเจื…

Read More

คปก. เห็นชอบแนวทางและขั้นตอนใช้ที่ดิน ส.ป.ก. ของวัดและสำนักสงฆ์

คปก. เห็นชอบแนวทางและขั้นตอนใช้ที่ดิน ส.ป.ก. ของวัดและสำนักสงฆ์   เมื่อวันที่ 12 พฤศจ…

Read More

จันทบุรี/เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ตำบลคลองนารายณ์ จังหวัดจันทบุรีเร่งเกี่ยวข้าว พบว่าปีนี้ข้าวราคาดีและมีพ่อค้าคนกลาง ตัวแทนโรงสีเข้ามาขอซื้อข้าวถึงแปลงนาในราคาที่ชาวนาพอใจ

จันทบุรี/เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ตำบลคลองนารายณ์ จังหวัดจันทบุรีเร่งเกี่ยวข้าว พบว่าปีนี้ข้าว…

Read More

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยฉลองครบรอบ 100 ปี สุดยิ่งใหญ่ พร้อมก้าวสู่ศตวรรษใหม่แห่งการพัฒนาข้าวไทยในทุกมิติ

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยฉลองครบรอบ 100 ปี สุดยิ่งใหญ่ พร้อมก้าวสู่ศตวรรษใหม่แห่งการพัฒนาข้าวไ…

Read More