มช. จับมือสภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร พร้อมสนับสนุน “โครงการทายาทเกษตรกร”

มช. จับมือสภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร พร้อมสนับสนุน …

Read More

สภากัญชาแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก ขานรับนโยบายรัฐบาลเรื่องกัญชา ใช้เวทีแม่สอดแถลงข่าวการจัดงาน ให้ความรู้เรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์ และการปลูกในอนาคต

สภากัญชาแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก ขานรับนโยบายรัฐบาลเรื่องกัญชา ใช้เวทีแม่สอดแถลงข่าวการจัด…

Read More

จ.ตาก – ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 47

จ.ตาก – ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค …

Read More

เกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดกระบี่ หมดความหวัง ราคายางพาราจะปรับขึ้น (ชมคลิป)

เกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดกระบี่ หมดความหวัง ราคายางพาราจะปรับขึ้นถึง กิโลกรัมละ 65 บาท  ตาม…

Read More

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ให้ความรู้เปิดช่องทางการปลูกโกโก้แซมสวนยางเพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรฝนพื้นที่

  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ให้ความรู้เปิดช่องทางการปลูกโกโก้แซมสวนยางเพื่อเพิ่มรายได้แก่…

Read More