ชาวบ้านจังหวัดสระบุรีปักดำกล้าในแปลงนาข้าวเป็นอักษรเลขเก้าไทยขนาดใหญ่เจ้าตัวบอกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยพ่อของแผ่นดิน (ชมคลิปคลิกเลย)

  ชาวบ้านจังหวัดสระบุรีปักดำกล้าในแปลงนาข้าวเป็นอักษรเลขเก้าไทยขนาดใหญ่เจ้าตัวบอกสำนึ…

Read More

คณะผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน จีน และ UNDP ศึกษาดูงานพื้นที่นำร่อง โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน ตามโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียน (ชมคลิปคลิกเลย)

    คณะผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน จีน และ UNDP ศึกษาดูงานพื้นที่นำร่อง โครงการป…

Read More

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด

  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด ผู้สื่อรายงาน…

Read More

พิจิตรชาวนาเกษตรอินทรีย์สุดปลื้มโครงการ9101เปลี่ยนชีวิตลดต้นทุนคืนธรรมชาติสร้างอาหารปลอดภัย

  พิจิตรชาวนาเกษตรอินทรีย์สุดปลื้มโครงการ9101เปลี่ยนชีวิตลดต้นทุนคืนธรรมชาติสร้างอาหา…

Read More

“สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ต่อยอดนวัตกรรมการเกษตร สร้างสุขภาพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย”

  “สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ต่อยอดนวัตกรรมการเกษตร สร้างสุขภาพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรก…

Read More

พิจิตรชาวบ้านรวมพลังขับเคลื่อนโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน

  พิจิตรชาวบ้านรวมพลังขับเคลื่อนโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน วันที่…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเปิดงานมหกรรมครัวสุขภาพมหานคร สนับสนุนเกษตรกร

  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเปิดงานมหกรรมครัวสุขภาพมหานคร สนับสนุนเกษตรกร ได้พัฒนาด้า…

Read More

“สวทน. จับมือ ม.เกษตรศาสตร์”นำร่องสร้างนักวิจัยภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหาร ให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบ ” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย”

  “สวทน. จับมือ ม.เกษตรศาสตร์”นำร่องสร้างนักวิจัยภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหา…

Read More