หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.ราชภัฏยะลา โชว์ผลิตภัณฑ์ ในงาน “Food plus and story” ยกระดับผลิตภัณฑ์ (OTOP) เสริมความแกร่งให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.ราชภัฏยะลา โชว์ผลิตภัณฑ์ ในงาน “Food plus and st…

Read More

กศน.ตำบลคูคต จัดฝึกอาชีพ สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก (ชมคลิปคลิกๆ )

กศน.ตำบลคูคต จัดฝึกอาชีพ สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 0…

Read More

ชาวประมงกระบี่วางอวนครั้งเดียวจับปลาหางแข็งได้ถึง 10 ตัน (ชมคลิปคลิกๆ )

ชาวประมงกระบี่วางอวนครั้งเดียวจับปลาหางแข็งได้ถึง 10 ตัน   วันที่ 18 กค.61 ผู้สื่อข่า…

Read More

นครสวรรค์ ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

นครสวรรค์ ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย   วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 …

Read More

วช. ขยายผลธนาคารปูม้าลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อขยายเครือข่ายในพื้นที่สู่ชุมชน

วช. ขยายผลธนาคารปูม้าลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อขยายเครือข่ายในพื้นที่สู่ชุมชน   การฟื้นฟูท…

Read More

พัฒนาฝีมือจังหวัดนราธิวาส เปิดตัวโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต 

พัฒนาฝีมือจังหวัดนราธิวาส เปิดตัวโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห…

Read More

กศน.อำเภอลำลูกกา เปิดสอนอาชีพแก่ประชาชน (ชมคลิปคลิกๆ )

กศน.อำเภอลำลูกกา เปิดสอนอาชีพแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ชุมชนร…

Read More

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จัดทำสัญญากู้ยืมพร้อมมอบเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลจากกองทุนผู้สูงอายุ (ชมคลิปคลิกๆ )

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จัดทำสัญญากู้ยืมพร้อมมอบเงินทุนประกอบอาชีพป…

Read More

พัฒนาชุมชนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมโครงการท่องเที่ยวชุมชน ผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านหนองตาด (ชมคลิปคลิกๆ )

พัฒนาชุมชนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมโครงการท่องเที่ยวชุมชน ผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพใน…

Read More

สตูล // เปิดศูนย์สมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ชมคลิปคลิกๆ )

สตูล // เปิดศูนย์สมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ วันนี้ 29 มิ.ย.61 ผู้สื่อข่…

Read More