อบจ.ฉะเชิงเทราเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทของกลุ่มสตรี

อบจ.ฉะเชิงเทราเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทของกลุ่มสตรี   จังหวัดฉะเชิงเทรา จั…

Read More

สตูล เสริมอาชีพเลี้ยงผึ้งเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ ศพก.

สตูล เสริมอาชีพเลี้ยงผึ้งเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ ศพก.   ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่…

Read More

เรือนจำจังหวัดจันทบุรี จัดพื้นที่เรือนจำแลนด์ จันท์โมเดล เปิด 7 สถานี (ชมคลิป)

เรือนจำจังหวัดจันทบุรี จัดพื้นที่เรือนจำแลนด์ จันท์โมเดล เปิด 7 สถานี ฝึกอาชีพผู้ต้องขังใก…

Read More

ชาวบ้านกาฬสินธุ์ จี้ชลประทานเร่งซ่อมคลองส่งน้ำหวั่นกุ้งน็อคตายแล้ง

ชาวบ้านกาฬสินธุ์ จี้ชลประทานเร่งซ่อมคลองส่งน้ำหวั่นกุ้งน็อคตายแล้ง   สภาพอากาศที่จังห…

Read More

ชาวกาฬสินธุ์พลิกวิกฤตแล้งเป็นโอกาสงมหอยทรายขายรายได้สูง

ชาวบ้านที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พลิกวิกฤตแล้งเป็นโอกาส ระดับน้ำในเขื่อนลำปาวลด จับกลุ่มลงน้ำงมห…

Read More