ปทุมธานี-บิ๊กแจ๊สเป็นวิทยากรเดินหน้าดูแลผู้สูงอายุมอบวีลแชร์ให้กับผู้สูงอายุ

ปทุมธานี-บิ๊กแจ๊สเป็นวิทยากรเดินหน้าดูแลผู้สูงอายุมอบวีลแชร์ให้กับผู้สูงอายุ   เมื่อว…

Read More

เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดโครงการกำจัดโรคร้าย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย พร้อมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จัดหนักกำจัดสิ้นซาก Big Cleaning Day รวด 35 ชุมชน พบป่วยแล้ว 84 ราย อัตราการป่วยยังสูงลิ่ว

  เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดโครงการกำจัดโรคร้าย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย …

Read More

สภากัญชาแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก ขานรับนโยบายรัฐบาลเรื่องกัญชา ใช้เวทีแม่สอดแถลงข่าวการจัดงาน ให้ความรู้เรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์ และการปลูกในอนาคต

สภากัญชาแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก ขานรับนโยบายรัฐบาลเรื่องกัญชา ใช้เวทีแม่สอดแถลงข่าวการจัด…

Read More

ตราด/เทศบาลตําบลหาดเล็กจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านคลองมะขาม พร้อมด้วยจัดโครงการรณรงค์กําจัดลูกนํ้ายุงลายป้องกันโรคไข้เลือดในพื้นที่ชุมชนหมู่ 1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ตราด/เทศบาลตําบลหาดเล็กจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านคลองมะขาม พร้อมด้วยจัดโครงการรณรงค์กําจั…

Read More

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวโครงการบูรณะอาคารสงฆ์อาพาธฯ เชิญชวนร่วมสมทบทุนปรับปรุงอาคาร และพัฒนาระบบบริการพระภิกษุอาพาธ

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวโครงการบูรณะอาคารสงฆ์อาพาธฯ เชิญชวนร่วมสมทบทุน…

Read More