กองทัพภาคที่ 3 รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน หวังคนไทยทุกคนมีจิตสำนึกรักในความเป็นไทย ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

กองทัพภาคที่ 3 รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน หวังคนไทยทุกคนมีจิตสำนึกรักในความเป็นไทย ใน…

Read More

อำเภออ่าวลึก จ.กระบี่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้ผู้ประสบภาวะยากลำบากและผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภออ่าวลึก

อำเภออ่าวลึก จ.กระบี่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปรับปรุงบ้านพักอาศัย…

Read More

นครนายก – ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (ชมคลิปคลิกๆ)

สมัชชาสุขภาพ จังหวัดนครนายกสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ปีที่๑ ที่นค…

Read More

วอนเมตตาช่วยยายหลานป่วยหลายโรครับภาระหนัก (ชมคลิปคลิกๆ)

วอนเมตตาช่วยยายหลานป่วยหลายโรครับภาระหนัก   ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านโคกสาร หมู่ 5 …

Read More

นครนายก ประธานกกต.เยี่ยมหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย (ชมคลิปคลิกเลย)

นครนายก ประธานกกต.เยี่ยมหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อ…

Read More

ภูมิใจทั้งครอบครับไชยวิเศษ “ดีเจณัฐ” ยิ้มแก้มปริ พ่อแม่ลูกรับรางวัล พ่อดีเด่น 60-แม่ดีเด่น 59-ลูกกตัญญู 60 ครบ

ภูมิใจทั้งครอบครับไชยวิเศษ “ดีเจณัฐ” ยิ้มแก้มปริ พ่อแม่ลูกรับรางวัล พ่อดีเด่น …

Read More

ปทุมธานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิชาชีพระยะสั่นฐานสมรรถนะ Education to Employment: Vocational Boot Camp ครั้งที่ 2

ปทุมธานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิชาชีพระยะสั่นฐานสมรร…

Read More

จ.ศรีสะเกษ มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (ชมคลิปคลิกเลย)

จ.ศรีสะเกษ มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 ตุ…

Read More

ไม่รอดจากปัญหาระบบบำบัดเสื่อม..ทำน้ำทะเลพัทยาดำอีกรอบ หลังฝนตกระลอกใหม่

ไม่รอดจากปัญหาระบบบำบัดเสื่อม..ทำน้ำทะเลพัทยาดำอีกรอบ หลังฝนตกระลอกใหม่ จากกรณีที่เคยเกิดป…

Read More