กฟผ. ยืนยันรายงาน EHIA โรงไฟฟ้าเทพา โปร่งใสและเปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม

  กฟผ. ยืนยัน รายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าเทพา ดำเนินตามกฎหมายทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด…

Read More

ก.แรงงาน มอบประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบัณฑิตแรงงานดีเด่น

    ก.แรงงาน มอบประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบ…

Read More

รองเลขาธิการ ป.ป.ส.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมมอบทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด (ชมคลิปคลิกเลย)

  รองเลขาธิการ ป.ป.ส.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหว…

Read More

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ สสวทท. จัดเสวนา คุยกัน..ฉันวิทย์ หัวข้อ “ไขปริศนาลายนิ้วมือ..ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

  กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ สสวทท. จัดเสวนา คุยกัน..ฉันวิทย์ หัวข้อ “ไขปริศนาลายนิ้วมือ..ด…

Read More

สภาทนายความ จ.ภูเขียว ลงพื้นที่แจง กฏหมาย พ.ร.บ.คอมฯ แก่ประชาชนชาวโซเซียล (ชมคลิปคลิกเลย)

   ///ชัยภูมิ///สภาทนายความจังหวัดภูเขียว เร่งเดินสายให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆให้แก่ป…

Read More

อุดรธานี.18 ต้องห้าม! บก.ปคม. ติวเข้มผู้ประกอบการ พร้อมเยาวชน ร่วมป้องกันการค้ามนุษย์ และขจัดการค้าประเวณีให้หมดสิ้น

  อุดรธานี.18 ต้องห้าม! บก.ปคม. ติวเข้มผู้ประกอบการ พร้อมเยาวชน ร่วมป้องกันการค้ามนุษ…

Read More

“สถาบันปิดทองหลังพระฯ “เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 สานต่องานพ่อสอน เปิดมุมมอง ความคิด ประสบการณ์ตรงของ 3 ชุมชนเข้มแข็ง

  “สถาบันปิดทองหลังพระฯ “เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่า…

Read More

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) จัดกิจกรรมเสวนา “คุยกัน..ฉันวิทย์”

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประ…

Read More

ปัตตานี กอ.รมน.ร่วม ศอ.บต.จัดอบรมสร้างแนวทางการขับเคลื่อน ดึงภาคประชาสังคมกว่า 500 องค์กร ร่วมแก้ปัญหาชายแดนใต้ (ชมคลิปคลิกเลย)

  ปัตตานี กอ.รมน.ร่วม ศอ.บต.จัดอบรมสร้างแนวทางการขับเคลื่อน ดึงภาคประชาสังคมกว่า 500 …

Read More