ฉะเชิงเทรา***สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดงาน“มหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2561 (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรา***สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดงาน“มหกรรมความสามารถทางศิลปะหัต…

Read More

การประขุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ…. (ภาคเหนือ) (ชมคลิป)

การประขุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ…. (ภาคเ…

Read More

ไม่ตากข้าวบนถนน!ชาวนาพิจิตรใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนำขี้ควายยาลานทำเป็นลานตากข้าว (ชมคลิป)

ไม่ตากข้าวบนถนน!ชาวนาพิจิตรใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนำขี้ควายยาลานทำเป็นลานตากข้าว   นางเจื…

Read More

สมาคมชาวศรีสะเกษจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (ชมคลิป)

สมาคมชาวศรีสะเกษจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต…

Read More

กองทัพเรือโชว์ความแกร่ง ระเบิดศึกคนเหล็ก ไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ เงินรางวัลรวม 5 ล้านบาท (ชมคลิป)

กองทัพเรือโชว์ความแกร่ง ระเบิดศึกคนเหล็ก ไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ เงินรางวัลรวม 5 ล้านบ…

Read More