ในหลวงรัชกาลที่๑๐ พระราชทานอาหารสัตว์ให้แมวและสุนัขจรจัดในจังหวัดอ่างทอง (ชมคลิปคลิกๆ )

อ่างทอง 230761 ในหลวงรัชกาลที่๑๐ พระราชทานอาหารสัตว์ให้แมวและสุนัขจรจัดในจังหวัดอ่างทอง เม…

Read More

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้แทนมอบบ้านพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

บ้านพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโป…

Read More

(มีคลิป) ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพแก่ราษฏรชาวอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ //พระเจ้าวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มอบผู้แทนพระองค์ เยี่ยม…

Read More

ผู้แทน หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันนี้ 24 กันยายน 2559 เวลา 09:09 น. ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง มีผู้แทน หน่วยงาน ส…

Read More

(มีคลิป) ผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการ หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ด้วย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงห่วงใย ราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจาก …

Read More

(มีคลิป) เพชรบูรณ์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบวาตภัย

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยพสกนิกร ที่ประสบความเดือดร้อนจากการประสบวาตภัยที่จั…

Read More

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เยี่ยมราษฎร ผู้ประสบอุทกภัย ที่ อ.แม่ทา และ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

  จากการที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง หลายวันที่ผ่านมา ที่จังหวัดลำพูน เป็นเหตุให้เกิดน้ำป…

Read More