ปทุมธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด “การอบรมโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคุมกำเนิดสุนัขและแมว ” ประจำปี 2561

ปทุมธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด “การอบรมโคร…

Read More

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการคัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการคัดกรองบำบัดรักษาฟ…

Read More

จ.ฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติราชการ ( สภากาแฟ ) ประจำเดือนมีนาคม 2561

จ.ฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์กรและการ…

Read More

อย่าตกใจ.แค่ซ้อม!?โรงพยาบาลตะกั่วป่า เตรียมซ้อมใหญ่แผนรับอุบัติภัยหมู่ เพื่อลดความสูญเสียอุบัติเหตุทางถนน

อย่าตกใจ.แค่ซ้อม!?โรงพยาบาลตะกั่วป่า เตรียมซ้อมใหญ่แผนรับอุบัติภัยหมู่ เพื่อลดความสูญเสียอ…

Read More

วช. แถลงข่าวงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 : ภาคใต้” (Regional Research Expo 2018)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ (มทษ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี…

Read More

ภาครัฐ และเอกชน จัดงาน“รักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่องานพ่อสร้าง” “มูลนิธิเมเจอร์แคร์”ออกหน่วยกิจกรรม “คิดถึงพ่อ ขอฉายหนัง”

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่…

Read More

อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส จัดพิธีปิดโครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2561″ค่ายลูกชายนายอำเภอ”

อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส จัดพิธีปิดโครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2561&#…

Read More

ชุมพร – ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โอเฟียร์ ไทยแลนด์ร่วมกับองค์กรพันธมิตร

ชุมพร – ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โอเฟียร์ ไทยแลนด์ร่วมกับองค์กรพันธมิตร เมื่อวันเสาร์…

Read More

ปทุมธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดโครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวรำลึกครูไพบูลย์ บุตรขัน

ปทุมธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดโครงการปั่นจักรยา…

Read More

ผู้ประกาศข่าว ดารา นักร้องศิลปิน เข้ารับรางวัลเทพทองพระราชทาน ครั้งที่ 18 จัดโดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ประกาศข่าว ดารา นักร้องศิลปิน เข้ารับรางวัลเทพทองพระราชทาน ครั้งที่ 18 จัดโดยสมาคมนักวิ…

Read More