สาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าประชาธิปัตย์ เขตภาคกลาง เผย นายกตู่ อย่ากดดันมาก ขอให้ยึดหลักประชาชนเป็นหลัก ประเทศชาติจะพัฒนาได้ต้องมีการเลือกตั้ง !! (ชมคลิปคลิกๆ)

สาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าประชาธิปัตย์ เขตภาคกลาง เผย นายกตู่ อย่ากดดันมาก ขอให้ยึดหลักประช…

Read More

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เวทีแรก

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เวทีแรก มีผู้เชี่ยวช…

Read More

อดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์บุกเมืองชาละวันบ้านเสธฯหนั่นแสดงความห่วงใยภาวะเศรษฐกิจย้ำการเมืองต้องรอกฎหมายการเลือกตั้ง

อดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์บุกเมืองชาละวันบ้านเสธฯหนั่นแสดงความห่วงใยภาวะเศรษฐกิจย้ำการเมือง…

Read More

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออก

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปิดก…

Read More

อดีตส.ข.นับร้อยยื่นหนังสือขอให้กทม.ช่วยเสนอ มท.1ทบทวนและเห็นถึงความสำคัญของส.ข.ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและตรวจสอบคอรัปชั่น

ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบหนังสือจากนางภรภัทร โชติกะสุภา อดีตประธา…

Read More