ฉะเชิงเทรา***สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดงาน“มหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2561 (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรา***สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดงาน“มหกรรมความสามารถทางศิลปะหัต…

Read More

มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวน 249 ทุน รวมเป็นเงิน 1,378,000 บาท (ชมคลิป)

มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวน 249 ทุน รวม…

Read More

สนง.ศึกษาธิการจังหวัดส่งคณะกรรมการประเมินครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

สนง.ศึกษาธิการจังหวัดส่งคณะกรรมการประเมินครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี   วัน…

Read More

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้สถานประกอบการ

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้สถานประกอบกา…

Read More