ปทุมธานี รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีจัดงาน เปิดบ้านวิชาการ (KP Open House 2018) (ชมคลิปคลิกๆ)

ปทุมธานี รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีจัดงาน เปิดบ้านวิชาการ (…

Read More

ปทุมธานี Ookbee จับมือ Ozcademe เปิดตัว Secret Owl ห้องสมุดออนไลน์ยุค 4.0 ครั้งแรกในไทย (ชมคลิปคลิกๆ)

ปทุมธานี Ookbee จับมือ Ozcademe เปิดตัว Secret Owl ห้องสมุดออนไลน์ยุค 4.0 ครั้งแรกในไทย เม…

Read More

ชุมพร – พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา วัยเกษียณอายุ ที่ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาสักรุ่นที่ 1 (ชมคลิปคลิกๆ)

จังหวัดชุมพรจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลนาสักโดยใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีสมัยใหม่…

Read More

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับครูแลกเปลี่ยนอินโดนีเซียพันธุ์ใหม่ เพิ่มศักยภาพด้านภาษาอินโดนีเซียและการทำวิจัยร่วมกัน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชากา…

Read More

กศน.นราธิวาสจับมือภาคีเครือข่ายและภาคส่วนการศึกษาบูรณาการการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ

กศน.นราธิวาสจับมือภาคีเครือข่ายและภาคส่วนการศึกษาบูรณาการการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ…

Read More

เด็กประถมอ่างทองสุดเจ๋ง ชนะเลิศเรียงความจากมูลนิธิคาราบาว ประจำปี 2560 (ชมคลิปคลิกๆ)

อ่างทอง 180161 เด็กประถมอ่างทองสุดเจ๋ง ชนะเลิศเรียงความจากมูลนิธิคาราบาว ประจำปี 2560 &nbs…

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รศ.ด…

Read More

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยภาษาต่…

Read More