พิจิตร วิกฤตโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีครูจำนวนเด็กลดลงประกาศปิดอีก3โรงแถมส่อเค้าอนาคตอีก 13 โรงอาจไปไม่รอด (ชมคลิปคลิกๆ )

พิจิตร วิกฤตโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีครูจำนวนเด็กลดลงประกาศปิดอีก3โรงแถมส่อเค้าอนาคตอีก 13 โรง…

Read More

เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ “มหกรรมวิชาการอิสลามศึกษา 4.0” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ “มหกรรมวิชาการอิสลามศึกษา 4.0” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ณ…

Read More

สกศ. จัดเสวนาการศึกษากับการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพสู่สังคมผู้สูงอายุ

สกศ. จัดเสวนาการศึกษากับการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพสู่สังคมผู้สูงอายุ   ๑๘ กันยายน ๒…

Read More

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สนองนโยบายรัฐบาลเพิ่มปริมาณผู้เรียนวิชาชีพ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอส…

Read More

บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ยกผลงานเด่นหลักสูตรเด็ดขึ้นห้างโชว์นวัตกรรมบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ยกผลงานเด่นหลักสูตรเด็ดขึ้นห้างโชว์นวัตกรรมบัณฑิตศึกษา   บัณฑ…

Read More

พิธีมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจาก กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าภาครัฐและเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

พิธีมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจาก กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าภาครัฐและเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี &n…

Read More

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่ออเต็กตึ้ง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับปีสุดท้ายและทนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ประจำปี 2561

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่ออเต็กตึ้ง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาระดั…

Read More

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย”มอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ประจำปี 2561 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย”มอบทุนก…

Read More

สระบุรี-โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท จัดเทศน์มหาชาติทรงเครื่องประยุกต์ สนับสนุนการศึกษา (ชมคลิปคลิกๆ )

สระบุรี-โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท จัดเทศน์มหาชาติทรงเครื่องประยุกต์ สนับสนุนการศึกษา &n…

Read More

กาฬสินธุ์ ปั่นปันปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิต

ศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครอบครัวตำบลเหล่าใหญ่ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ร่วมกับกองการศึกษ…

Read More