วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center Thailand 4.0) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

  วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จัดโครงการขยายโอกาสก…

Read More

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.ราชภัฏยะลา โชว์ผลิตภัณฑ์ ในงาน “Food plus and story” ยกระดับผลิตภัณฑ์ (OTOP) เสริมความแกร่งให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.ราชภัฏยะลา โชว์ผลิตภัณฑ์ ในงาน “Food plus and st…

Read More

วิทยาลัยอีเทค ชลบุรี จัดลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชน ในโครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านระบบออโตเมชั่น เพื่อรองรับภาคการศึกษา (ชมคลิปคลิกๆ )

วิทยาลัยอีเทค ชลบุรี จัดลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชน ในโครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านระ…

Read More

นครนายก พิธีเปิดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จัดพิธีเปิดโครงการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคภาคตะวั…

Read More

สมาคมฯ -ชมรมผู้บริหาร (ประถม-มัธยม) 1,500 คน ประชุมสัมมนาวิชาการ พร้อมเสนอมติสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต (ชมคลิปคลิกๆ )

สมาคมฯ -ชมรมผู้บริหาร (ประถม-มัธยม) 1,500 คน ประชุมสัมมนาวิชาการ พร้อมเสนอมติสนับสนุนร่าง …

Read More

ม.ราชภัฏอุบลราชธานี จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบ การเรียนรู้แบบบูรณาการภาษาไทย

ม.ราชภัฏอุบลราชธานี จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบ การเรียนรู้แบบบูรณาการภาษาไทย   คณะครุศา…

Read More

ตราด-โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้จัดอบรมเปิดโครงการ วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เลี่ยง ร่วมกับตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561

ตราด-โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้จัดอบรมเปิดโครงการ วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เลี่ยง ร…

Read More

ร.ร.คลองใหญ่วิทยาคมเปิดค่าย อบรม 6 ภาษาให้กับนักเรียน (ชมคลิปคลิกๆ )

ร.ร.คลองใหญ่วิทยาคมเปิดค่าย อบรม 6 ภาษาให้กับนักเรียน   (14 ก.ค 61) โรงเรียนคลองใหญ่ว…

Read More