สื่อ 17 ภาคเหนือ รวมตัวที่จังหวัดน่าน ร่วม “สสส” เสวนา “สื่อคือโรงเรียนของสังคมและทิศทางการปฏิรูปสื่อ”

 

<<<<น่าน>>>>

สื่อ 17 ภาคเหนือ รวมตัวที่จังหวัดน่าน ร่วม “สสส” เสวนา “สื่อคือโรงเรียนของสังคมและทิศทางการปฏิรูปสื่อ”

เวลา 9.00 น. วันนี้ (19 ธ.ค.59) ที่โรงแรมน่านสุวารินทร์ จังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานร่วมกับ นายชวรงค์ ลิมปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดการเสวนา “สื่อคือโรงเรียนของสังคม และทิศทางปฏิรูปสื่ออย่างมีส่วนร่วม” ซึ่งจัดขึ้นโดย เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด ร่วมกับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดขึ้น ในหัวข้อ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” เพื่อชี้แจงทิศทางการทำงานของโครงการส่งเสริมกระบวนการทำงานของสื่อ และระดมความคิดเห็น เสริมสร้างศักยภาพการทำงานของสื่อมวลชนอย่างสร้างสรรค์ โดยมีเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด สื่อมวลชนในพื้นที่ และสื่อมวลชนจากเครือข่ายภาคต่างๆ ที่ส่งตัวแทนมาร่วมอย่างคึกคัก

นายไพศาล วิมลรัตน์ ได้กล่าวชื่นชมสื่อมวลชนที่เข้าร่วม ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีศักยภาพเป็นผู้นำในการทำงานนำเสนอข่าวสารต่างๆ ออกไปสู่สาธารณะชน โดยขอให้นำเสนอข่าวมุ่งเน้นไปที่ผลงานมากกว่านำเสนอข่าวของตัวบุคคล รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ทีมงาน และสื่อมวลชนใหม่ๆ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

ทางด้าน นายชวรงค์ ลิมปัทมปาณี ก็ได้กล่าวชื่นชม เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ ที่ได้มีการรวมตัวกันเป็นอย่างดีมากกว่า 10 ปี รวมทั้งขอให้มีการพัฒนาตนเอง ให้ก้าวทันเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งชักชวนให้สร้างสื่อออนไลน์ ซึ่งจะมีอิทธิพลมากกว่า เร็วกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ แต่แม้ว่าในโลกอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม แต่สื่อที่เป็นตัวบุคคล ต้องยังคงความน่าเชื่อถือ เป็นตัวอย่างของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม ต้องนำเสนอข่าวโดยคำนึงถึงความถูกต้อง เป็นกลาง และเป็นที่ไว้วางใจของสังคมด้วย

นอกจากการจัดการเสวนาดังกล่าวแล้ว ยังมีกิจกรรม การอบรมชี้แจงทิศทางการทำงาน ในโครงการส่งเสริมกระบวนการให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม โดยมีอาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม เป็นวิทยากรบรรยาย และ ดร.กันยิกา ชอว์ จะเป็นผู้นำผลจากการเสวนามาขึ้นเวทีระดมคิดเห็น แบ่งกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทิศทางการขับเคลื่อนและการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเกิดการคิด วิเคราะห์ร่วมกัน ต่อไป

สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย และค่ำ จะเป็นการพบปะ กับตัวแทนของ บริษัทไฟฟ้าหงสา จาก สปป.ลาว และต่อด้วยพิธีสถาปนาคณะกรรมการเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด ซึ่งที่ประชุมได้คัดเลือกให้ นายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ เป็นประธานฯ และ นายอาทิตย์ แสงสว่าง เป็นรองประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด รวมทั้งคณะกรรมการ ซึ่งจะมีวาระดำรงตำแหน่งวาระ 2 ปี ด้วย

ปฏิญญา เรือนงาม ข่าว / สุทธิดา ไชยวุฒิ /ภาพ จังหวัดน่าน

dsc04774 dsc04775 dsc04776 dsc04777 dsc04781 dsc04785 dsc04787 dsc04789 dsc04791 dsc04792 s__51871746

Related posts