ชนเผ่าป่าแป๋ปลื้ม เดินตามรอยพ่อ สืบสานงานธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศ บ้านของพ่อ “เมืองแห่งความสุข” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

00_resize 0_resize 0-1_resize 0-2_resize 0-3_resize 0-4_resize 5_resize 6_resize 7_resize 8_resize 9_resize 433054
ณ บ้านป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อ แม่ฮ่องสอนบ้านของพ่อ “เมืองแห่งความสุข” ครั้งที่ 2 ณ บ้านป่าแป๋ ซึ่งเป็นที่ตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศไทย โดยมี นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง ได้นำ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ราษฎรชนเผ่าละว้าและชนเผ่ากะเหรี่ยงในพื้นที่เข้าร่วมงานกว่า 500 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามรอยพระยุคลบาทและโครงการตามพระราชดำริของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกด้วย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การประกอบพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยของราษฎรชนเผ่าละว้าและชนเผ่ากะเหรี่ยง พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย พิธีรับมอบข้าวจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อสมทบธนาคารข้าว จำนวน 5 ถัง พร้อมกันนี้ราษฏร
บ้านป่าแป๋ ส่วนราชการที่เดินทางมาร่วมงาน ได้ร่วม พิธีทำขวัญข้าว พิธีขนข้าวขึ้นยุ้งฉาง และ เยี่ยมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านป่าแป๋ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่โครงการหลวงนำข้าวสารพระราชทานคิดเป็นมูลค่า 20,000 บาท มอบให้กับราษฎรบ้านป่าแป๋ เพื่อให้เป็นกองทุนหมุนเวียนในการจัดธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2513 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนข้าว ไม่เพียงพอต่อการบริโภค สามารถยืมไปบริโภคและใช้คืนเมื่อเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ราษฎรบ้านป่าแป๋ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นราษฎรชนเผาละว้าและชนเผากะเหรี่ยง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนยังมีการขยายผลการจัดตั้งธนาคารไปสู่ท้องถิ่นอื่นๆ ทั่วประเทศ

สุกัลยา บัวงาม รายงาน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 081-9503127

Related posts