เพื่อเด็กๆอนาคตของชาติ!!!ทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดพังงาพร้อมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิดเด็กเอ๋ยเด็กดี

เพื่อเด็กๆอนาคตของชาติ!!!ทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดพังงาพร้อมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิดเด็กเอ๋ยเด็กดี

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.61 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา รายงานบรรยากาศการเตรีนมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ที่หลายหน่วยงานได้เตรียมจัดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของเด็กๆและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนา นำพาประเทศตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต
ในจังหวัดพังงามีทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทั้งด้านการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการกีฬ่า องค์กร มูลนิธิ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ตำรวจ ทหาร ทุกๆกระทรวงทบวง กรม
ได้จัดกิจกรรมเพื่อเด็กๆ โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 2 เดือนมกราคมของทุกปีนั้น สำหรับปี 2561 ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง และอยู่ในระเบียบวินัยอันดีงาม
ทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดพังงา ได้จัดกิจกรรมเพื่อเด็กๆกันแทบทุกแห่งอาทิเช่น หากเป็นหน่วยงานทหารก็จะต้องไปที่ฐานทับเรือทับละมุ ท้ายเหมือง และยังมีอีกหลายแห่ง

โดยเฉพาะที่อำเภอตะกั่วป่า บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ได้เตรียมจัดกิจกรรมงานวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่ มีหลายหน่วยงานเข้าร่วมสร้างความสุขแก่เด็กๆ มีบูธร้านอาหาร ขนม เครื่องดื่ม กิจกรรมการเล่นเกมส์ มอบของรางวัล มากมาย เวทีกลางขนาดใหญ่พร้อมต้อนรับเด็กๆแล้ว
โดยในปีนี้ สวท.ตะกั่วป่า นำทีมงานด้านเทคนิค รายการ ข่าว ไปร่วมสร้างสีสรรโดย นายศักดิ์สิทธิ์ ประทีป ผอ.สวท.ตะกั่วป่า ร่วมกันถ่ายทอดเสียงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าทางคลื่น FM 90.25 MHz เริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 08.00 -12.00 น.พร้อมมีเครื่องดื่ม ขนมซาลาเปาให้เด็กๆได้รับประทานกันด้วย
จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองนำเด็กๆไปเที่ยวชมกันได้ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 และในปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ส่งสารและคำขวัญวันเด็กแห่งชาติเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

……………….
ภาพ/ข่าว นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /อ.นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา รายงาน

Related posts