นครนายก รร.อนุบาลนครนายกจัดกิจกรรมวันเด็ก (ชมคลิปคลิกๆ)

โรงเรียนอนุบาลนครนายก จัดกิจกรรมวันเด็ก มอบทุนการศึกษาและมอบสิ่งของพร้อมจับรางวัลมอบแก่เด็กนักเรียนปฐมวัย

เมื่อเวลา 14.00น.ของวันที่ 12 มกราคม 2561โรงเรียนอนุบาลนครนายก ปฐมวัยจัดกิจกรรมวันเด็ก โดยได้รับเกีรยติจาก นางสุภาพร วงษ์เหรียญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก เป็นประธานในพิธี พร้อมชมกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนและมอบทุนการศึกษาพร้อมจับรางวัลให้เด็กนักเรียน


ด้วยโรงเรียนอนุบาลนครายก ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองให้ความสนใจเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เด็กนั้นตระหนักถึงบทบาทสำคัญของตน มีการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมเพื่อเตรียมพร้อมกับการจะขึ้นเป็นกำลังของชาติต่อไป
โดยรัฐบาลไทยได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาและมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน รวมถึงได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วย

สมบัติ เนินใหม่ ข่าว ปพิชญา เนินใหม่ ภาพ นครนายก

Related posts