พีธีเปิดงาน การศึกษาเอกชนนอกระบบไทย ประจำปีพุทธศักราชไทย 2561 ครั้งที่ 2

พีธีเปิดงาน การศึกษาเอกชนนอกระบบไทย ประจำปีพุทธศักราชไทย 2561 ครั้งที่ 2

 

ณ.หอประชุมบุณยเกต คุรุสภาพ กระทรวงศึกษาธิการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 08.00 -12.00 น. โดยในงานได้จัดให้มีกิจกรรม งานประกาศเกียรติคุณ ผู้อุทิศตน เสียสละ อดทน จิตอาสา ทำความดีเพื่อประเทศชาติและส่วนรวม ที่ได้ทำประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยวัตถุประสงค์ของสมาคมการศึกาาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย)สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดทำโครงการ “โรงเรียนเอกชนจิตอาสา ทำความดี เพื่อแผ่นดินไทย” ขึ้นโดยจัดกิจกรรมช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับโรงเรียน ชุมชน ประชาชน และนักเรียนที่ยากจนในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใหญ่ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านตงขวาง ต.ตงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร ได้นุดสร้างห้องสมาท “โรงเรียนเอกชน ร่วมใจจิตอาสา”ซ่อมกำแพงวัดและกุฏิสงฆ์ ดงมะไฟ โครงการนี้ได้ขอรับบริจาคงบประมาณ เครื่องอุปโภคบริโภค จากสามาคม ชมรม ผู้บริหาร ครูผู้สอนและเครือขข่ายการศึกษาเอกชน จังหวัดต่างๆ และผู้ให้การสนับสนุนทั่วประเทศ ทางสมาคมจึงได้จัดมอบโประกาศเกียรติคุณขึ้น ในวันคล้ายวันครูโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประจำปี 2561 โดยตั้งชื่อรางวัล บุคคลจิตอาสา ทำความ เพื่อแผ่นดินไทย

 

ทั้งนี้ผู้สนับสนุนโครงการได้มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ โดยมี นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) ได้เป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนโครงการ และ ดร.พะโยน ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) เป็นผู้กล่าวรายงาน

ต่อมาได้กิจกรรมบนเวที ในหัวข้อบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณภาพคนไทย โดย ศาสตรจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมือง และประธานมูลนิธิคนสร้างคน ผู้เข้ารับบรรยายพิเศษ รับเกียรติบัตร จาก ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานมูลนิธิคนสร้างคน มอบกระเช้าวิทยากร โดย ดร.พะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มอบรางวัล “ครูดีศรีเอกชน” เนื่องในโอกาส การศึกษาเอกชน ครบรอบ 100 ปี โดย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานในพิธีมอบกระเข้าอวยพรปีใหม่ โดยคณะกรรมการสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ ทุกจังหวัดทั่วประเทศร่วมกันอีกด้วย ซึ่งในงานได้จำแนกแจกจ่ายเป็น 3 ชุด โดยชุดที่ 1.คัดจากคณะกรรมการสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ ทุกจังหวัดชุดที่ 2 คัดจากกลุ่มศิลปิน ดารานักแสดง ชุดที่ 3 คัดจากผู้เข้ารับรางวันครูดีศรีเอกชน ประจำปี 2561 ทั้งหมด ที่ถูกคัดสรรอย่างเข้มงวด กว่า 200 คน จากทั่วประเทศ โดย ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและมอบโอวาทให้กำลังใจ กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกในรางวัล “บุคคลผู้มีจิตอาสา ทำความดี เพื่อแผ่นดินไทย ประจำปี 2561

 

นอกจากกิจกรรมครั้งนี้จะรวมตัวบุคคลผู้มีจิตอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย ทั่วประเทศแล้ว ยังได้รวมกลุ่มของบุคคลหลากหลายอาชีพที่มีความหลากหลาย มีข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ,เหล่าคนดัง ดารา เซเลบ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสาธารณะชน เป็นต้น ซึ่งได้แยกประเภทของรางวัลต่างๆ อาทิ เช่น

-ประเภทผู้บริหาร ครูผู้สอน
-ประเภทนักเรียน ผู้เรียน
-ประเภทผู้นำองค์กร หน่วยงาน
-ประเภทบุคคลที่มีจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย
-ประเภทศิลปินจิตอาสา

โดย นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกิจกรรม ให้กำลังใจของผู้ที่มีจิตอาสาที่เป็นจิตสาธารณะ ให้ไม่ท้อถอยต่อความยากลำบาก วันนี้ได้เห็นรอยยิ้มผู้ได้รับรางวัลทุกท่านแล้วตนรู้สึกมีความสุข และขอขอบคุณคณะกรรมการของสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน ที่ช่วยผลักดันโครงการฯ ในวันนี้ให้สำเร็จไปด้วยความราบรื่น เราจะขยับ เขยิบ ขยายโครงการที่ดีๆ แบบนี้ออกมาเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องอีกด้วย นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) กล่าว.

 

ก.ราชเทวี รายงาน

Related posts