กิจกรรม ความสุขจาก พ่อ สู่ผืนแผ่นดินจัด ปลูกต้นตาล และร่วมกันทำความสะอาด บริเวณโครงการพระราชดำริแกล้มลิงหนองใหญ่ จังหวัดชุมพร

กิจกรรม ความสุขจาก พ่อ สู่ผืนแผ่นดินจัด ปลูกต้นตาล และร่วมกันทำความสะอาด บริเวณโครงการพระราชดำริแกล้มลิงหนองใหญ่ จังหวัดชุมพร

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายณรงค์ พลละเอียดและหัวหน้าหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน
และจิตรอาสาจังหวัดชุมพร เข้ากิจกรรม ความสุขจาก พ่อ สู่ผืนแผ่นดินจัด ปลูกต้นตาล บริเวณโครงการพระราชดำริแกล้มลิงหนอง
จิตอาสาจังหวัดชุมพร ร่วมปลูกต้นตาล ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ
จิตอาสาจังหวัดชุมพร ร่วมกันปลูกต้นตาล จำนวน 1000 ต้น ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ พลละเอียด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร, นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาจังหวัดชุมพร ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งก่อนทำกิจกรรม จิตอาสาจังหวัดชุมพร ได้กล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการทำความดี ที่ไม่หวังผลตอบแทน


นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ของจังหวัดชุมพร และทุกภาคส่วนจึงได้รวมพลังความสามัคคีในการจัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจิตอาสาจังหวัดชุมพร ได้ร่วมกันปลูกต้นตาล จำนวน 1000 ต้น ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายโครงการ เมื่อ ปี 2541 และเป็นโครงการป้องกันอุทกภัยตามพระราชดำริ ทำให้เมืองชุมพรรอดพ้นจากอุทกภัยจนถึงปัจจุบัน

ธนากร โกศลเมธี รายงาน

Related posts