จังหวัดชุมพร จัดพิธีรวมพลังวันชาติไทย เนื่องในงานวันชาติประจำปี 2560

รวมพลังวันชาติไทย
จังหวัดชุมพร จัดพิธีรวมพลังวันชาติไทย เนื่องในงานวันชาติประจำปี 2560

นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน ในพิธีรวมพลังวันชาติไทย ณ สนามโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยนายปกาศิต พระประสิทธิ์ นายนอำเภอท่าแซะ ได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อปพร. จิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน กว่า 5,000 คน ร่วมในพิธี รวมพลังวันชาติไทย 5 ธันวาคม 2560 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และตระหนักถึงความสำคัญของวันชาติ
นายปกาสิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอท่าแซะ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ อำเภอท่าแซะ จึงได้จัดกิจกรรมรวมพลังวันชาติไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

และเป็นการรวมพลังความสามัคคีของจิตอาสาและกลุ่มพลังมวลชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนรวมในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ระลึกถึงคุณของชาติไทยที่พวกเราได้อาศัยภายใต้พระบรมโพธิสมภารด้วยความร่มเย็นเป็นสุข จนตราบทุกวันนี้
จังหวัดชุมพรจึงได้ร่วมกับอำเภอท่าแซะ จัดกิจกรรม รวมพลังวันชาติไทย ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรเสมอมา พร้อมกับแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมไปถึงการตระหนักถึงความสำคัญของวันชาติ อีกด้วย

ธนากร โกศลเมธี รายงาน

Related posts