ปทุมธานี ทสปช.และกนช.รมน.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ปทุมธานี ทสปช.และกนช.รมน.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อเวลา 8.00 น. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้กำหนดจัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ขึ้น ณ. ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารรื่นฤดี ภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธี โดยพลเอกชนาธิป บุญนาค หัวหน้าสำนักงาน รองผู้อำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอณาจักร (กอ.รมน.) นำกลุ่มพลังมวลชนไทยอาสาป้องกันชาติ ปทุมธานี และกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ ปทุมธานี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป

 

ฝ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ กนช.รมน.จว.ปทุมธานี

Related posts