สวนดุสิตโพลแถลงผลสำรวจความคิดเห็นชาวบ้านรอบเหมืองทองอัคราพิจิตร76%หนุนดำเนินกิจการต่อ

สิทธิพจน์ เกบุ้ย ผู้สื่อข่าวภูมิภาคพิจิตร 081-8872449img_0835 img_0844 img_0848
สวนดุสิตโพลแถลงผลสำรวจความคิดเห็นชาวบ้านรอบเหมืองทองอัคราพิจิตร76%หนุนดำเนินกิจการต่อ
วันที่ 24 พ.ย. 59 นายกฤษณะ ก้อนแก้ว นายกอบต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร พร้อมด้วย นากอบต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ , นายก อบต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ซึ่งทั้ง 3 อบต. นี้ เป็นพื้นที่ ที่มีการขอสัมปทานหาเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัครารีซอร์สเซส จำกัด มหาชน แต่ในอดีตที่ผ่านมาเกิดความคิดเห็นของชาวบ้านมีทั้งสนับสนุนและคัดค้าน ดังนั้นองค์กรปกครองทั้ง 3 อบต.ดังกล่าว จึงพยายามหาแนวทาง หาข้อมูลที่เป็นกลางเพื่อให้ได้ข้อยุติ จึงได้ทำข้อตกลงร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่ง นายณัฐพล แย้มฉิน ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล จึงได้ส่งทีมงานลงพื้นที่ใช้เวลานานนับเดือนสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนจำนวน 1,121 คน จาก 29 ชุมชน ในรัศมีห่างจากเหมืองแร่ทองคำอัคราฯ 5-10 กิโลเมตร วันนี้จึงเปิดแถลงข่าวได้ข้อสรุปว่า ชาวบ้านรอบเหมืองทองอัครา ร้อยละ 73 ยืนยันไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนอีก ร้อยละ 76 สนับสนุนให้เหมืองแร่ทองคำอัครารีซอร์สเซสยังคงควรดำเนินกิจการต่อไป
นายณัฐพล แย้มฉิน ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล อธิบายเพิ่มเติมในการแถลงข่าวที่จัดขึ้นภายในห้องประชุมของ อบต.เขาเจ็ดลูก ที่มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นทั้งผู้นำชุมชน ชาวบ้าน หัวหน้าส่วนราชการในท้องถิ่น ทหาร และ ตำรวจที่มารักษาความสงบ พร้อมทั้ง นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์ นายอำเภอทับคล้อ รวมแล้วเกือบ 100 คน นายณัฐพล ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล กล่าวว่า การสำรวจความคิดเห็นนี้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติที่ดำเนินการตามหลักวิชาการเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถสะท้อนความเห็นความกังวลใจต่างๆของประชาชนในชุมชนให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ รับฟังความคิดเห็น ตามระเบียบวิธี วิจัย ทางพฤติกรรมศาสตร์ และทางสังคมศาสตร์ นำไปสู่กระบวนการหาทางออก หรือแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งหลังจากชี้แจงเสร็จก็ได้มีกลุ่มชาวบ้าน 2-3 คน ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงคัดค้านไม่ยอมรับ เนื่องจากหวั่นเกรงว่าการทำโพลของสวนดุสิตโพลจะถูกฝ่ายเหมืองทองอัคราฯหยิบยกนำไปใช้เพื่อหวังประโยชน์ ซึ่ง นายณัฐพล ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล ได้ชี้แจงว่า ทุกอย่างทำตามหลักวิชาการที่มิได้ชี้ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดหรือถูก แต่เป็นการสุ่มตัวอย่างสอบถามในทุกมิติ ดังนั้นจึงขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจในความเป็นกลางของสวนดุสิตโพลที่จะไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเด็ดขาด เพราะการทำโพลในกรณีที่สองฝ่ายเกิดความเคลือบแคลงใจด้านข้อมูล สถาบันการศึกษาที่เป็นกลางในทั่วโลกก็มีการทำโพลเพื่อหาข้อยุติเช่นนี้ ส่วนที่ว่าผลที่ออกมาจะมีผู้นำไปตีความหรือวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ ก็สุดแล้วแต่จะคิด ซึ่งหลังจากที่ นายณัฐพล กล่าวจบ ผู้เข้าร่วมประชุมต่างปรบมือเสียงดังกึกก้องเป็นการขอบคุณที่สวนดุสิตโพลหาคำตอบในทุกมิติที่มีตัวเลขและสถิติที่เป็นกลางสมควรแก่การเชื่อถือดังกล่าว

Related posts