ลำปาง “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560

14 พฤศจิกายน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560
พสกนิกรชาวลำปางร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จว.ลำปาง กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง โดย กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 1 (มทบ.32) พื้นที่ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง พ.อ.วิชาญ ศรีภัทรางกูร เสธ.มทบ.32 และคณะนายทหาร มทบ.32 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560

โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน,สถาบันการศึกษา และประชาชนเข้าร่วมพิธีประมาณ 500 คน
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 เป็นวันที่พระองค์ ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆ ให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง

ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน

Related posts