จังหวัดกระบี่ จัดพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 (ชมคลิปคลิกๆ)

จังหวัดกระบี่ จัดพิธีถวายสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดและแสดงความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560

วันนี้ (14 พ.ย.60 ) ณ.ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิตติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดและแสดงความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธี


กิจกรรมภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการ นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ทรงเป็น พระบิดาแห่งฝนหลวง ให้เป็นที่ประจักษ์รับรู้ของประชาชน พร้อมเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านที่ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ทั่วทุกภาคของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


สำหรับการจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เกิดขึ้นโดยมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้ วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยี ฝนหลวงในการบรรเทาความทุกข์ยากแก่พสกนิกรให้รอดพ้นความเดือดร้อน และความเสียหายเนื่องจากสภาวะภัยแล้ง และถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และปวงชนชาวไทย ที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้ำรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง

 

ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

Related posts