พิษณุโลก  กองทัพภาคที่ ๓ จัดประชุมเพื่อทบทวนแนวทางปฎิบัติในการขนส่งอ้อยสู่โรงงานผลิตน้ำตาล

พิษณุโลก  กองทัพภาคที่ ๓ จัดประชุมเพื่อทบทวนแนวทางปฎิบัติในการขนส่งอ้อยสู่โรงงานผลิตน้ำตาล

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในการประชุมเพื่อทบทวนแนวทางปฎิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาล ณ ห้องประชุม ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
กองทัพภาคที่ ๓/กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ จัดการประชุมเพื่อเน้นย้ำและทบทวนแนวทางปฎิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาลในพื้นที่ภาคเหนือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเป็นการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมเป็นแนวทางเดียวกันทุกจังหวัด โดยกำหนดมาตรการปฎิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาลในพื้นที่ภาคเหนือ ปี ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดแนบ

ในห้วงเดือนธันวาคมของทุกปีเป็นต้นไปผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลจะเริ่มเปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย จะทำให้มีรถยนต์บรรทุกอ้อยบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อน และอาจเกิดอุบัติเหตุ
กองทัพภาคที่ ๓ /กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ จึงได้เชิญสมาคมและผู้ประกอบการชาวไร่อ้อยในพื้นที่ภาคเหนือ รายละเอียดดังแนบ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุตรดิตถ์แพร่พิจิตรสุโขทัย,ตากอุทัยธานีและกำแพงเพชรและรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ฝ่ายทหารพิษณุโลกฝ่ายทหารกำแพงเพชรฝ่ายทหารนครสวรรค์ฝ่ายทหารอุทัยธานีฝ่ายทหารเพชรบูรณ์ฝ่ายทหารสุโขทัยฝ่ายทหารพิจิตรฝ่ายทหารตากฝ่ายทหารและแพร่ฝ่ายทหาร

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts