ร่วมอาลัยงานศพ คุณแม่สายจิตร กฤษณามระ ตั้งศพที่ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตร

ร่วมอาลัยงานศพ คุณแม่สายจิตร กฤษณามระ ตั้งศพที่ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตร

ร่วมอาลัย
นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ ประธานกลุ่ม Buddies YPO ร่วมอาลัยงานศพ
คุณแม่สายจิตร กฤษณามระ ตั้งศพที่ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตร
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
โดย รับพระราชทานน้ำอาบศพส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา สยามบรมราชกุมารี

 

Related posts