จิตอาสา นราธิวาส รวมพลังทำความสะอาดสถานที่กระกอบพิธีวางดอกไม้จันทน์ เพื่อปรับพื้นที่คืนสู่สภาพเดิม

จิตอาสา นราธิวาส รวมพลังทำความสะอาดสถานที่กระกอบพิธีวางดอกไม้จันทน์ เพื่อปรับพื้นที่คืนสู่สภาพเดิม

ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อ.เมืองนราธิวาส จิตอาเฉพาะกิจ อ.เมืองนราธิวาส ชมรมเรารักษ์ในหลวง เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อาสาสมัครรักษาดินแดน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 200 คน นำเครื่องมือมืออุปกรณ์หนักรถแบคโฮ และอุปกรณ์ทำความสะอาดสถานที่ตั้งเตาเผาดอกไม้จินทน์ พร้อมรื้อหญ้าเทียมออกจากพื้นที่พร้อมเก็บกวาดเศษดอกไม้จันทน์จำนวนมากที่ตกหล่นบนพื้นและจุดประดับดอกไม้จ้นทน์ต่างๆขนขึ้นรถ 6 ล้อ ออกนอกพื้นที่ เพื่อปรับและจัดสถานที่ให้กลับสู่สภาพปกติ

เหลือไว้เพียงพระมรุมาศจำลองให้ประชาชนได้ชื่นชมความสวยงาม และระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ ยังคงเดินทางมาร่วมถ่ายรูปคู่กับพระเมารุมาศจำลองอย่างต่อเนื่อง เพื่อบันทึกความสวยงามของพระเมรุมาศจำลองเก็บรักษาไว้ในความทรงจำที่ดีที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมพิธีอันสำคัญนี้ให้ลูกหลานได้ร่วมชื่นชมและรับรู้ถึงเหตุการณ์สำคัญนี้ต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts