อุตรดิตถ์ร่วมปล่อยปลา 5 แสนตัวลงน้ำน่าน เนื่องในวันประมงแห่งชาติ และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 91 ปี

อุตรดิตถ์ร่วมปล่อยปลา 5 แสนตัวลงน้ำน่าน เนื่องในวันประมงแห่งชาติ และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 91 ปี

วันนี้ (13 ก.ย.2560) ที่ริมแม่น้ำน่าน บริเวณวัดหมอนไม้ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าเซ่า จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมี นายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงาน อปท. เจ้าหน้าที่ ประชาชน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

​21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ และยังถือเป็นวันครบรอบการสถาปนากรมประมง 91 ปี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน กรมประมงจึงได้กำหนดให้สำนักงานประมงจังหวัดและหน่วยงานราชการของกรมประมงในจังหวัด ดำเนินการจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณทั่วประเทศ โดยขอความร่วมมือประชาชนในการงดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในช่วงนี้ จะได้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้มีการปล่อยพันธุ์ปลา ประกอบด้วย ปลาตะเพียน ปลาดำ ปลาตะโกก และปลาบึก รวมทั้งสิ้น 500,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำน่าน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาประชาธิปก พระปกกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งกรมรักษาสัตว์น้ำ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประมง มีอายุครบ 91 ปี ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนได้มีความรัก หวงแหน และร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตทุกคน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ

นำรัก สมบัติ (อุตรดิตถ์)

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com

Related posts