“งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน แถลงข่าว “งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560”เมื่อวันก่อน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน

กิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การพูดคุยประเด็น “เยาวชนไทยกับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทย อีกทั้งการแสดงจากศิลปินที่ได้รับรางวัล ได้แก่ โดมเดอะสตาร์ และโกไข่ (นายจุมพล ทองตัน) รวมถึงบูธแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2560

สำหรับพิธีงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 จะจัดในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 110 ราย

Related posts