๑๒ สิงหา รวมใจภักดิ์ รักแม่ จังหวัดนครนายก (ชมคลิปคลิกเลย)

นครนายก ๑๒ สิงหา รวมใจภักดิ์ รักแม่ จังหวัดนครนายก “โครงการมหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาดินแดนมรดกธรรมชาติโลกกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

ที่นครนายก ณ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ๑๒ สิงหา รวมใจภักดิ์ รักแม่ จังหวัดนครนายก “โดยมีนายวรพันธุ สุวรรณณุสส์ นายจิตวัฒน์ วิกสิก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายสรกานต์ แป้วบุญสม พัฒนาการจังหวัดนครนายกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรและเครือข่าย ตลอดจนพี่น้องประชาชนกว่า100 คนร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้


นายสรกานต์ กล่าวว่าเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จังหวัดนครนายกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดทำโครงการมหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาดินแดนมรดกธรรมชาติโลก กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายพระพรและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ สม้ด็จะระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อสร้างโอกาสให้ะสกนิกรชาวไทยได้เเสดงถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมกากษัตริย์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอันเป็นการสร้างจุดรวมใจรักสามัคคีของคนในชาติ ลดความขัดแย้งของคนไทย สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โครงการมหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาดินแดนมรดกธรรมชาติโลก กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง ภายใต้ชื่อ ” ๑๒ สิงหา รวมใจภักดิ์ รักแม่ ”


ภายในงานจะมีพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและสัมมาชีพชุมชน จาก 4 อำเภอ ศูนย์เรียนรู้ดองทุนแม่ของแผ่นดิน การประกวดภูมิปัญญาชุมชน ๑ ตำบล ๑ ขนมอร่อย จำนวน ๔๐ ตำบล การจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชนจากร้านประชารัฐสุขใจ SHOP เป็นต้น ..

สมบัติ เนินใหม่ ข่าว ปพิซญา เนินใหม่ ภาพ นครนายก

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com

Related posts