กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

 

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙


กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เผยว่า ในปีนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมแสดงความจงรักภักดี อาทิ ผู้แทนจาก กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนกองบัญชาการทหารสูงสุด ผู้แทนกองบัญชาการทหารบก ผู้แทนกองบัญชาการทหารอากาศ ผู้แทนกองบัญชาการทหารเรือ

ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาล และคณะมวลชน ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นอกจากนั้นยังโบกธงชาติและธงประจำพระองค์อย่างพร้อมเพียงกัน

จรัส พิบูลย์ปุญญโชติ / รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com

Related posts