ส่วนหนึ่งของบรรยากาศการปราศรัยพบประชาชนของพรรคประชาชาติ

ส่วนหนึ่งของบรรยากาศการปราศรัยพบประชาชนของพรรคประชาชาติ

 


ส่วนหนึ่งของบรรยากาศการปราศรัยพบประชาชนของพรรคประชาชาติ นำโดยท่านหัวหน้าพรรคฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา เลขาธิการพรรคฯ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง คณะกรรมการบริหารพรรคฯ ผู้สมัครทั้ง 4 เขตในจังหวัดปัตตานี ผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อ และบรรดาคนรุ่นใหม่ประชาชาติ พร้อมหน้าพร้อมตากันแนะนำพรรคฯ และกล่าวถึงนโยบายของพรรคที่มุ่งเน้นในการพัฒนาบนฐานความเคารพเข้าใจในความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่ประกอบกันเป็น “ชาติไทย”
. พันตำรวจเอกทวี_สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวไว้ส่วนหนึ่งอย่างน่าสนใจถึงเจตนารมย์หลักของพรรคที่เชื่อว่ามนุษย์นั้นเท่าเทียมกัน มีความเห็นพ้องถึงการเป็น “มนุษย์นิยม” มากกว่า “วัตถุนิยม” ดังนั้นการพัฒนามนุษย์นั้นเหนือกว่าการพัฒนาด้านวัตถุ และการพัฒนามนุษย์ที่ดีที่สุดนั้นคือ “การศึกษา” ที่พรรคประชาชาติเชื่อว่านั้นเป็น “สิทธิขั้นพื้นฐาน” ของประชาชนในชาติ เราจึงเน้นหนักในเรื่องการศึกษาที่รัฐต้องจัดบริการให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆถึงปริญญาตรี


.
สอดคล้องกับการบริการรักษาพยาบาลที่นับเป็น “สิทธิขั้นพื้นฐาน” ของประชาชนเสมอกัน โดยรัฐจะต้องจัดบริการด้านสาธารณสุขให้มีไว้เพื่อรับใช้ประชาชนโดยหน้าที่รัฐ
. นอกจากนี้ยังผุดไอเดียในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่โดยชูธงในเรื่องของคุณค่าวัฒนธรรมและการศึกษาที่ปัตตานีนั้นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสนาอิสลามที่ถูกขนานนามว่า “ระเบียงมักกะห์” และปัตตานียังเป็นที่ตั้งของวัดช้างให้ ที่หลวงพ่อทวด เป็นที่นับถือสักการะบูชาของชาวพุทธทั้งประเทศ รวมทั้งชาวพุทธจากประเทศในเอเซีย ดังนั้นคงจะดีมากหากประชาชาติเข้ามาร่วมผลักดัน “สนามบินปัตตานี” เพื่อยกระดับคุณภาพการคมนาคม เศรษฐกิจ และยังเป็นการเปิดโลกกว้างให้คนทั่วโลกเข้ามาปัตตานีได้กว้างขึ้นด้วย


. พรรคประชาชาติเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ปัตตานีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 เพื่อแสดงให้ทั้งประเทศเห็นว่าที่ปัตตานีก็คือแผ่นดินไทยที่สามารถเปิดตัวพรรคการเมืองที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลง พัฒนาประเทศได้เช่นกัน ซึ่งพรรคการเมืองส่วนมากในประเทศไทยนิยมเปิดตัวพรรคกันที่กรุงเทพ แต่พรรคประชาชาติเราเน้นการกระจายอำนาจ มิใช่การกระจุกอำนาจ ดังนั้นการเปิดตัวพรรคฯ ณ ดินแดนด้ามขวานทองคำนั้นเป็นอีกความภาคภูมิใจและตอกย้ำเจตนารมย์ถึงการกระจายอำนาจได้เป็นอย่างดี
. ทั้งนี้ “มิใช่” มีความหมายกล่าวถึงการเป็นพรรคของคนสามจังหวัดเท่านั้น หากแต่คือพรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนทั้งประเทศ โดยหากยกสถิติตัวเลขแล้ว จำนวนผู้สมัครสมาชิกพรรคประชาชาติ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรทั้งหมดของพรรค ประกอบด้วยผู้คนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสัดส่วนที่น้อย


. อีกทั้งยังเสนอ 3 รายชื่อ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากสามศาสนาหลักของประเทศ คือ อาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่เป็นมุสลิม พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง ที่เป็นพุทธศาสนิก และ ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ที่นับถือคาธอลิกค์ ซึ่งเป็นอีกรูปธรรมหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับความหลากหลายบนความเท่าเทียมที่พบเห็นได้ในพรรคประชาชาติอย่างเด่นชัดที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองไทย
. ต้องขอขอบพระคุณบรรดาพี่น้องชาวปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียงทุกๆท่าน ที่ต้อนรับพรรคประชาชาติอย่างอบอุ่น ทั้งในสนามเวทีปราศรัย และในทางออนไลน์ที่มีผู้เข้าร่วมชมมากมาย
. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 24 มีนาคม 2562 นี้ ปลายปากกาของทุกๆท่านในคูหา กาประชาชาติ สัญลักษณ์รูปดอกจำปา ความภูมิใจในหลายหลากชาติพันธุ์กันนะครับ

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts