สตูล กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จ.สตูลจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปีที่ 65

สตูล กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จ.สตูลจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปีที่ 65

 


วันนี้11ก.พ.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่10 ก.พ.61ที่ผ่านมานายกองเอก จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน จ.สตูล เป็นประธานในพิธีชุมนุมของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจ.สตูล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปีที่65 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจ.สตูล มี สมาชิก อส.จากอำเภอต่างๆเข้าร่วมจำนวน 228 คน


สำหรับกองอาสารักษารักษาดินแดนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ก.พ.2497 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีกำลังสำรองที่พร้อมจะสนับสนุนและช่วยเหลือทางราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ตลอดทั้งการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในรอบปีที่ผ่านมา กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจ.สตูล ได้สั่งใช้กำลังพลสมาชิกปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

โดยเน้นภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความมั่นคงของประเทศ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคม บริการช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยว รวมทั้งยึดมั่นในการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยกองอาสารักษาดินแดนทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ จนสำเร็จผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์


ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการพบปะ แสดงพลังความพร้อมเพรียงของกำลังพล และศักยภาพของหน่วย ตลอดจนมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีแก่ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกอส. มอบประกาศนียบัตรแก่สมาชิกอส.ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย แก่บุตรสมาชิก อส. บุตรข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกระทรวงมหาดไทย อ่านสารของนายกองใหญ่อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมกล่าวคำปฏิญาณของเหล่าอส. และประธานให้โอวาทตรวจแถวเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกอส.ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts