เพชรบูรณ์: งดงาม รำบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ (แบบดั้งเดิม)”อัตลักษณ์วิถีถิ่น ฅนบ้านใหญ่” อนุรักษ์พันธุ์ควายพื้นเมือง ลือเลื่องภาษาไทเดิ้ง (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์: งดงาม รำบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ (แบบดั้งเดิม)”อัตลักษณ์วิถีถิ่น ฅนบ้านใหญ่” อนุรักษ์พันธุ์ควายพื้นเมือง ลือเลื่องภาษาไทเดิ้ง

 

 

ที่บ้านศรีเทพน้อย หมู่ที่ 5 อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสิราวรรณ พันธ์ทอง ผู้ใหญ่บ้านศรีเทพน้อย พร้อมด้วยชาวบ้านชาวศรีเทพน้อย เด็กเล็ก ผู้เฒ่าผู้แก่ รวมใจกันแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านฅนบ้านใหญ่ รำบวงสรวงถวายเจ้าพ่อศรีเทพ (แบบดั้งเดิม) รวม 100 คน นอกจากนี้ยังการแสดงรำช้างรำม้า ถวายเจ้าพ่อศรีเทพ ของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน การละเล่นเดินไม้ไผ่

แสดงถึง “อัตลักษณ์วิถีถิ่น ฅนบ้านใหญ่” อนุรักษ์พันธุ์ควายพื้นเมือง ลือเลื่องภาษาไทเดิ้ง ของชาวศรีเทพน้อย ที่มีมาอย่างช้านาน ปีนี้ได้มีการจัดตั้งขบวนรำ ระยะทาง 2 กม. เพื่อแสดงถึงความรักความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของคนในหมู่บ้าน อีกด้วย
โดยมีนายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอศรีเทพ เดินทางมาร่วมงานฯ พร้อมจุดธูปเทียน ถวายพวงมาลัย สักการะศาลเจ้าพ่อศรีเทพ ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ (แบบดั้งเดิม)


ซึ่งการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ แบบดั้งเดิม นี้ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของชาวอำเภอศรีเทพน้อย ที่ทำสืบทอดกันมาแต่ช้านานแล้ว ยังจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน otop นวัตวิถี และการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ซึ่งเตรียมผลักดันเข้าสู่มรดกโลก ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

รุ่งทิพย์ บุญบำรุง/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts