ศูนย์ข่าวมุกดาหาร # มุกดาหาร ” ออนซอน ” ชนเผ่าชาวคำชะอี ยิ่งใหญ่ ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

มุกดาหาร อำเภอคำชะอี เปิดงานออนซอนชนเผ่าชาวคำชะอี ขึ้นเพื่อเชิดชูและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนเผ่าต่าง ๆ ของอำเภอคำชะอี ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย

 

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณสนามหน้าที่ทำการอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมี นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอคำชะอี พร้อมด้วย พ.อ.โกมล วงศ์อนันต์ หัวหน้ากลุ่งงานนโยบายแผนและการข่าวกอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานออนซอนชนเผ่าชาวคำชะอี ประจำปี 2562 เป็นปีที่ 2 ซึ่งอำเภอคำชะอี แบ่งเขตปกครอง ออกเป็น 9 ตำบล 88 หมู่บ้าน 1 เทศบาลตำบล 9 องค์การบริหารส่วนตำบล มีประชากรทั้งหมด จำนวน 47,569 คน มีชนเผ่าพื้นเมืองเดิมและที่อพยพจากที่อื่น มาตั้งถิ่นฐาน ทำให้มีหลายชนเผ่า เช่น ชนเผ่าผู้ไท ชนเผ่าไทกะเลิง ชนเผ่าข่า และชนเผ่าไทยอีสาน

มีการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่นพื้นเมือง ของชาวอำเภอคำชะอี ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย อำเภอคำชะอี จึงร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมอำเภอ ภาคเอกชนและประชาชน จัดงานออนซอนชนเผ่าชาวคำชะอี ประจำปี 2562 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชนเผ่าต่างๆ

ของอำเภอคำชะอี ซึ่งมีหลายชนเผ่า และมีการสืบทอดกันมาเป็นเวลาอันยาวนานเพื่อเชิดชูและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนเผ่าต่างๆ ของอำเภอคำชะอี ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย สนับสนุนการท่องเที่ยวในเพื้นที่อำเภอคำชะอี เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี และเกิดความภูมิใจ สร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของพี่น้องชาวเผ่าต่างๆ ของอำเภอคำชะอี

โดยรูปแบบการจัดงานจัดขบวนแห่แสดงวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าต่างๆแห่รอบเมืองตามเส้นทาง มุกดาหาร-กุฉินารายณ์ เพื่อให้ประชาชนได้ชมมีการจัดซุ้มแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าค่างๆการแสดงบนเวทีกลางและการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOT โดยจันงานดังกล่าวเป็นประจำทุกๆปี โดยกำหนดช่วงวันงาน ที่ชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลจัดทำปฎิทินการจัดงานประจำปีของอำเภอคำชะอี จ.มุกดาหารสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง ต่อไป.

*******************************************
ธานินทร์. ภาพ/ข่าว
เดวิด มุกดาหาร หน.ศูนย์ข่าว นสพ.สยามโฟกัสไทม์ มุกดาหาร รายงาน

Related posts