เชียงใหม่// เฟ้นหาตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่ ในการทำงานรณรงค์ด้านเอชไอวี ใน 7 สถาบันอุดมศึกษา (ชมคลิป)

เชียงใหม่// เฟ้นหาตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่ ในการทำงานรณรงค์ด้านเอชไอวี ใน 7 สถาบันอุดมศึกษา

 

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิเอ็มพลัส จัดกิจกรรมเก็บตัวผู้เข้าประกวดดาว 7 มหาวิทยาลัย (สาวประเภทสอง) ประจำปี 2562 ที่โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ โดยมี นายธนาภัทท์ เทพวรรณ หัวหน้าทีมอบรม จากมูลนิธิเอ็มพลัส อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

นายรัฐวิทย์ อภิพุทธิพันธ์ ผู้จัดการมูลนิธิเอ็มพลัส กล่าวว่า โครงการประกวดดาว 7 มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาสาวประเภทสอง) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนความหลากหลายทางเพศใน 7 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 และถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้มีเวทีในการแสดงออกที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคม

โดยคัดเลือกสาวประเภทสอง ชั้นปีที่ 1 ใน 7 มหาวิทยาลัย ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่และเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของมูลนิธิเอ็มพลัส ในการทำงานรณรงค์ด้านเอชไอวี ใน 7 สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยฟาร์อีส
เทอร์น และมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่และเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันเอชไอวีและเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มชายรักชายและสาวประเภทสอง รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าถึงบริการตรวจเลือกแบบสมัครใจเพื่อให้ทราบสถานะผลเลือดของตนเองอีกทั้งเพื่อค้นหาทูตรณรงค์ป้องกันเอชไอวี ในการทำงานร่วมกับมูลนิธิเอ็มพลัสใน 7 มหาวิทยาลัย

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การถ่ายภาพเทรดผู้เข้าประกวดเพื่อโหวตใน Page Mplus Thailand,กิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์การประกวดให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเอชไอวี และออกหน่วยบริการตรวจ
เอชไอวีไปใน 7 มหาวิทยาลัย และจัดประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานกิจกรรมชั้น 3 หน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts