นาวิกโยธินเจ้าภาพทอดกฐิน ถวายปัจจัยกว่า 1 ล้านบาท บำรุงพระพุทธศาสนา

นาวิกโยธินเจ้าภาพทอดกฐิน ถวายปัจจัยกว่า 1 ล้านบาท บำรุงพระพุทธศาสนา

 


เมื่อวันที่ 10 พ.ย.61 พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐิน นาวิกโยธิน ประจำปี 2561 ที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา หน่วยบัญชา การนาวิกโยธิน (นย.) กองบัญชาการป้อง กันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ข้าราชการ ลูกจ้าง อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในปีนี้มียอดผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินเพื่อนำปัจจัยสร้างศาลาการเปรียญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,329,820 บาท ณ วัดคลองมะขาม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด


สำหรับประเพณีการถวายผ้ากฐิน ในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดขึ้นภายใน 1 เดือน หลังจากวันออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับผ้ากฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลยไม่ต่ำกว่า 5 รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
ในชาดกซึ่งเป็นเรื่องเล่าถึงการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติ ทำให้เราเห็นภาพความสำคัญของบุญกฐินอย่างน่าอัศจรรย์ โดยกล่าวว่า อำนาจบุญกุศลที่ได้ถวายผ้ากฐิน เป็นกุศลผลบุญที่ใหญ่หลวง ผู้ถวายจะปรารถนาความสำเร็จใด ๆ ในภพชาติใหม่ ก็จะให้สำเร็จได้ดังมโนรถความปรารถนา หรือถ้าจะปรารถนาพุทธภูมิก็ดี ปัจเจกภูมิก็ดี สาวกภูมิก็ดี สาวิกาภูมิก็ดี เมื่อมีวาสนาบารมีแก่กล้าแล้วก็จะได้สำเร็จดังมโนปณิธาน หรือความปรารถนาที่ตั้งไว้ ผู้มีส่วนร่วมในกฐินย่อมได้อานิสงส์ ผู้ชักชวนให้ทอดกฐินก็ได้อานิสงส์ กฐินมิได้มีอานิสงส์เฉพาะเจ้าของกฐินเท่านั้น แม้ผู้ชักชวนให้ผู้อื่นทอดกฐิน ถ้ารู้จักวิธีในการอธิษฐานบุญก็ย่อมได้รับอานิสงส์เหมือนกัน


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts