สวนนงนุชปรับปรุงภูมิทัศน์สถานฑูตลาว กระชับสัมพันธ์ ไทย ลาว (ชมคลิป)

สวนนงนุชปรับปรุงภูมิทัศน์สถานฑูตลาว กระชับสัมพันธ์ ไทย ลาว

 

 

วันนี้ 8 พ.ย.61 นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ได้นำทีมจัดสวนมากว่า100คน เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย กทม .เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ไทย – สปป.ลาว โดยมี นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะทำงานสวนนงนุช พร้อมทั้ง ร่วมกันปลูกต้นปาล์มเคราฤาษี บริเวณด้านหน้าสถานฑูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในโอกาสที่สวนนงนุชพัทยา ในฐานะตัวแทนคนไทย


นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า วันนี้ทางทีมงานสวนนงนุชพัทยาได้นำอุปกรณ์และนักจัดสวนมากกว่า100คน นำต้นไม้นับพันต้น มากกว่า35ราย เข้าปรับภูมิทัศน์ภายในสถานเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย บนเนื้อที่7.5ไร่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของไทย-ลาวที่มีมาอย่างยาวนาน สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งใแนวคิดFriendship Garden เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทย ที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนาน การจัดสวนในวันนี้ จึงถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนไทยและคนลาว ให้แนบแน่นมากขึ้น โดยรูปแบบสวนที่จัดจะเน้นสวนสไตล์ไทย ที่มีฟอร์มต้นไม้เด่นชัด โดยจัดต้นไม้โดยรอบให้มี3ระดับชั้น คือต้นไม้สูง ต้นไม้ระดับกลาง และพรรณไม้เตี้ย เพื่อเสริมความโดดเด่นของอาคารภายในสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


และให้มีความโดดเด่นมากขึ้น โดยต้นไม้ที่เลือกมาปลูกจะเน้นพรรณไม้ไทยที่มีฟอร์มสวยงามและพรรณไม้ต่างประเทศที่สวยงามและทนต้อสภาพอากาศของประเทศไทย เช่น อินทผลัม หมากแดง ปาล์มจีบ ไทรแท่งใหญ่ ไทรแท่งเล็ก ไทยยอดทอง ประยงค์ ชาฮกเกี้ยน เป็นต้น รวมแล้วเกือบ1000ต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ในโอกาสนี้นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้กล่าวในนามคนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขอขอบคุณสวนนงนุชพัทยาที่เข้ามาจัดสวนภายในสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย ให้สวยงาม พร้อมได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา เพื่อแทนคำขอบคุณที่คนไทยมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีความร่มรื่นและงดงามมากขึ้น

Related posts