บทบาทของแพทย์ทหารกับบทเรียนจากถ้ำหลวง

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการทางการแพทย์” ทบทวน พัฒนา และให้ความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ แก่บุคลากรทางการแพทย์ สำหรับใช้ในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยได้ทันเหตุการณ์

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมตึกอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก พล.ท.วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธ์ุ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาเกียรติยศในการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการทางการแพทย์” (Changes in the real world practices) ซึ่งในโอกาสนี้ พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของแพทย์ทหารกับการบรรเทาสาธารณภัย (บทเรียนจากถ้ำหลวง )”

ทั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2561 เพื่อทบทวน พัฒนา และให้ความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ แก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะ พยาบาล เภสัชกร ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ สำหรับใช้ในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันเหตุการณ์ ตอบโจทย์สาธารณสุขยุค 4.0

นอกจากนี้ยังมีการนำแนวความคิดลดการใช้กระดาษในการประชุม ไม่มีการแจกเอกสารใดๆ มีแต่ป้ายประจำตัวจากการลงทะเบียน online มี QR code ให้ download เอกสารวิชาการ ข้อมูลที่วิทยาดีนำเสนอ รูปภาพถ่ายในงาน รวมทั้งใบ certificate ด้วยตัวเองอีกด้วย

Related posts