เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรม โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด พิชิตคุณธรรม รุ่นที่ 4 (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรม โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด พิชิตคุณธรรม รุ่นที่ 4

 

 

ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรม โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด พิชิตคุณธรรม โดย พ.ต.อ.ธีรพงษ์ ผลนาค ผกก.สภ.วังโป่ง ผู้อำนวยการฝึกอบรมโครงการฯ ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.กฤณะพงษ์ แพทย์สิทธิ์ รอง.ผกก.ป.สภ.วังโป่ง หัวหน้าชุดครูฝึกเข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เนื่องด้วยสถานีตำรวจภูธรวังโป่ง ร่วมกับ วัดอรุณรัศมี กองทุนคุ้มครองเด็ก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส จำนวน 8 โรงเรียน ในอำเภอวังโป่ง และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57 รวม 11 โรงเรียน ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด พิชิตคุณธรรม รุ่นที่ 4 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชายหญิง จำนวน 324 คน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าไปในสถานศึกษาและชุมชน การป้องกันการติดต่อเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ ป้องกันการก่อการทะเลาะวิวาทในหมู่เยาวชนต่างโรงเรียน ต่างหมู่บ้าน ตลอดจนการขับขี่ปลอดภัยและรู้กฎหมายจราจร


ซึ่งมีการฝึกอบรมตามโครงการนี้ ตั้งแต่ปี 2558 ติดต่อกันมา โดยจัดฝึกอบรมปีละ 1 ครั้ง ในห้วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมในแต่ละปี โดยได้รับความเมตตาจากพระอธิการเฉลียว (หลวงปู่)ถิรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดอรุณรัศมี เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ การประกอบเลี้ยงและสถานที่ฝึกอบรม


เดชา มลามาตย์/มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์

Related posts