เสนาธิการทหารเรือ เดินทางติดตามความก้าวหน้าการจัดสร้างเรือไทยต่อเอง ลำที่ 2 เรือหลวงตรัง (ชมคลิป)

เสนาธิการทหารเรือ เดินทางติดตามความก้าวหน้าการจัดสร้างเรือไทยต่อเอง ลำที่ 2 เรือหลวงตรัง

 

 

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กองทัพเรือ อ.สัตหีบ ต.ชลบุรี พลเรือโท กิตติพงศ์ รุมาคม เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือ ในการเดินทางมาประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ 2 (เรือหลวงตรัง) และความพร้อมในการเตรียมการจัดพิธีปล่อยเรือลงน้ำ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมความก้าวหน้าในการจัดสร้างเรือรบไทยต่อเอง ลำที่ 2

**สำหรับการจัดสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำที่ 2 (เรือหลวงตรัง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการที่กองทัพเรือขออนุมัติกระทรวงกลาโหม ดำเนินการต่อขึ้นจากแบบเรือที่กองทัพเรือมีใช้ราชการ ด้วยการน้อมนำและยึดถือการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามกระแสพระราชดำรัสที่ทรงรับสั่งแก่ผู้บังคับหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล และผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ วังไกลกังวล เกี่ยวกับการใช้เรือของกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2545 ที่ว่า “กองทัพเรือจึงควรใช้เรือที่มีขนาดเหมาะสมและสร้างได้เอง ซึ่งเมื่อสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.91 ได้แล้ว ควรขยายแบบเรือให้ใหญ่ขึ้นและสร้างเพิ่มเติม”

**การดำเนินโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำที่ 2 เฉลิมพระเกียรติฯ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2561 โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ระยะที่ 1 เป็นการจัดหาเฉพาะระบบตัวเรือ จำนวน 1 ลำ ประกอบด้วยแบบและพัสดุในการสร้างเรือ พร้อมระบบสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงรวมและการบริการทางด้านเทคนิค ระยะที่ 2 เป็นการจัดหาระบบควบคุมบังคับบัญชาและตรวจการณ์ และระบบอาวุธ

ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ดำเนินการสร้างเรือ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช จึงกล่าวได้ว่า กองทัพเรือได้ใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถของกำลังพลกองทัพเรือ ในการดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ แม้ว่าจะใช้แบบเรือของต่างประเทศ แต่ถือเป็นการสร้างเรือขนาดใหญ่ด้วยการพึ่งพาตนเอง
โดยอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช นับได้ว่าเป็นอู่ซ่อมเรือที่มีขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถให้บริการซ่อมบำรุงเรือทุกขนาดที่กองทัพเรือมีประจำการ

ภาพข่าว : สมนึก เชื้อสนุก 082-531-3717

Related posts