สุดอลังการแห่งแรกในเอเชีย และสถานที่แห่งที่ 6 ของโลก กองทัพเรือจัดสร้างเรือและสนามฝึกเดินเรือที่สัตหีบ (ชมคลิป)

สุดอลังการแห่งแรกในเอเชีย และสถานที่แห่งที่ 6 ของโลก กองทัพเรือจัดสร้างเรือและสนามฝึกเดินเรือที่สัตหีบ

 

**เมื่อวันที่ 17 ต.ค.61 พลเรือเอก นภดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการท่านปัจจุบัน ได้เดินทางมาตรวจและเยี่ยมชมสนามฝึกเดินเรือและการเรือ ของกองการฝึกกองเรือยุทธการ โดยมี พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ให้การต้อนรับและเข้าเยี่ยมชมสถานที่ดังกล่าว ที่ทะเลน้อย ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทั้งนี้ยังได้ชมการสาธิตการใช้งานและนำเรือจำลองเข้า-ออกสนามฝึกอีกด้วย


**นาวาเอก บงกช ขยันการ ในนามของกองการฝึกกองเรือยุทธการ กล่าวว่า กองการฝึก กองเรือยุทธการ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพกำลังพล ให้มีความรู้ ความชำนาญในสาขาวิทยาการทางเรือต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังคำกล่าวที่ว่า “เหล็กในคน สำคัญกว่าเหล็กในเรือ” โดยเห็นว่าวิธีการฝึกอบรมผู้นำเรือในปัจจุบัน สถาบันฝึกเดินเรือนานาชาติหลายแหล่ง รวมถึงศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่าของไทย ได้มีการใช้สนามฝึกนำเรือจำลองเพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรให้กับนักเรียนในหลักสูตรต่างๆ จึงขออนุมัติจากกองเรือยุทธการจัดสร้างสนามฝึกเดินเรือและการเรือขึ้น ในพื้นที่ทะเลน้อย ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบแห่งนี้ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 100,000 ตารางเมตร

โดยการดำเนินการสร้างสนามฝึกแห่งนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือน ม.ค.61 ได้มีการจัดสร้างเรือจำลอง 1 ลำ ปรับปรุงขุดลอกพื้นที่ วางทุ่น จัดทำแผนที่ และเครื่องหมายการเดินเรือ และมีพิธีเปิดสนามฝึกฯ ไปเมื่อวันที่ 27 ส.ค.61 ที่ผ่านมาโดยมีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการท่านเดิมเป็นประธานในพิธีเปิด และจากการทดลองปฏิบัติงานที่ผ่านมา พบว่าสามารถใช้ทำการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสนามฝึกเดินเรือและการเรือแห่งนี้ยังเป็นแห่งแรกของเอเชีย และเป็นแห่งที่ 6 ของโลกอีกด้วย


ภาพข่าว : สมนึก เชื้อสนุก 082-531-3717

Related posts