ชุมพร – เตรียมจัดงานแห่งมรดกวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน แข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทาน 175 ปี (ชมคลิป)

ชุมพร – เตรียมจัดงานแห่งมรดกวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน แข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทาน 175 ปี

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. ที่ท่าน้ำวัดด่านประชากร อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสุพล จุลใส นายก อบจ.ชุมพร, เรืออาอากาศตรีโสภณ ภู่ขันเงิน นายอำเภอหลังสวน, นางวิไล พรหมมณีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร และนายวริช วิชิต รองผอ.ททท.ชุมพร ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทาน UNSEEN THAILAND 175 ปี แห่ง มรดกวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2561


นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผวจ.ชุมพร กล่าวว่า ตำนานการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง อ.หลังสวน จ.ชุมพร เป็นการดำเนินชีวิตของคนไทยในอดีตที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาเนิ่นนาน เมืองหลังสวนมีแม่น้ำไหลผ่านใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมา และการขนถ่ายสินค้าเพื่อการค้าขาย โดยพาหนะที่ใช้คือ “เรือ” ซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมาอย่างยาวนาน ผู้สันทัดกรณีบางท่านสันนิษฐานว่า การแข่งขันเรือยาวของหลังสวน คงจะเกิดขึ้นราว พ.ศ. 2387 ในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยจะเริ่มขึ้นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นวันออกพรรษาของทุกปี เพราะในวันออกพรรษานี้ ชาวพุทธจะไปร่วมทำบุญตักบาตรเทโวที่วัด ซึ่งในสมัยนั้นวัดส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ริมน้ำ ชาวบ้านจะใช้เรือเป็นพาหนะ เสร็จจากการร่วมทำบุญตักบาตรแล้ว ก็สนุกสนานด้วยการพายเรือแข่งกัน


และปี พ.ศ. 2506 ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน และโล่รางวัลชนะเลิศประกวดเรือประเภทสวยงามจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย พลเอกครวญ สุทธานินทร์ เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และได้อัญเชิญโล่พระราชทานมาอำเภอหลังสวน ทำการแข่งขันเรือยาวในปี พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสกับคณะที่เข้าเฝ้าตอนหนึ่งว่า “ขอให้ร่วมรัก สามัคคี ให้งานประเพณีอยู่ยั่งยืนตลอดไป”


ทั้งนี้ งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น โดยเฉพาะการขึ้นโขนชิงธงที่นายท้ายเรือต้องถือท้ายเรือให้ตรงเพื่อให้นายหัวเรือคว้าธงที่ทุ่นเส้นชัย โดยการขึ้นโขนเรือ ในปี 25561 จะมีขึ้น ใน วันที่ 25-29 ต.ค.2561นับเป็นปีที่ 175


ด้าน นายสุพล จุลใส นายก อบจ.ชุมพร เปิดเผยว่า “งานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยพระราชทาน มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ประจำปี 2561 ปี ที่ 175 อบจ.ชุมพร ได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนจำนวน 5 ล้านบาท และได้สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ พิธีบวงสรวงเรือ วันที่ 23 ตุลาคม 2559, เปิดเมืองกินฟรี วันที่ 23 ต.ค.61 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา16.00 น., ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ทอดผ้าป่า ชมขบวนแห่เรือพระบก วันที่ 25 ต.ค. 61, การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2561 และ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน (OTOP TOWN)เป็นต้น


โดยหลังการแถลงข่าว นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผวจ.ชุมพร ได้ร่วมชมการสาธิตแข่งเรือยาวขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน นอกจากนี้ยังได้ร่วมพากย์เรือยาว ให้พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนที่มาร่วมการแถลงข่าวครั้งนี้ได้ชมได้ฟังอีกด้วย

ธนากร โกศลเมธี ศูนย์ข่าว ชุมพร 0818923514

Related posts